Przekłady
Przekład dosłowny:

Dni te bowiem staną czasem takiego uciskua, jakiego nie było od początkub stworzeniac, które1 stworzyłd Bóg, aż dotąd — i nie staną się.

Przekład literacki:

Dni te bowiem będą czasem takiego uciskua, jakiego nie było od początkub stworzeniac, którego1 dokonałd Bóg, aż dotąd — i nie będzie.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ης" [hēs]; w N/A "ην" [hēn];

Odnośniki:

Słowniki:

a <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
b <746> początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
c <2937> stworzenie, ustanowienie, istota, instytucja;
d <2936> tworzyć, kształtować;