Przekłady
Przekład dosłowny:

I bierzea ze3 sobą4 Piotrab, Jakuba1c oraz Jana2d i począłe się trwożyćf i niepokoić sięg.

Przekład literacki:

I wziąła ze3 sobą4 Piotrab, Jakuba1c oraz Jana2d i począłe się trwożyćf, przejęty do głębig.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "τον" [ton]; Rodzajnik nie występuje w BT;
2 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "του" [tou]; Rodzajnik nie występuje w TR i BT;
3 w TR i BT występuje lekcja "μεθ" [meth] - ze; w N/A "μετ" [met] - z;
4 w TR i BT występuje lekcja "εαυτου" [heautou] - sobą; w N/A "αυτου" [autou] - Nim;

Słowniki:

a <3880> otrzymywać. brać, przyjmować;
b <4074> Piotr - kamyk, odłamek skalny;
c <2385> Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
d <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
e <756> rozpoczynać, dawać początek;
f <1568> dziwić się, popadać w zachwyt, ulegać onieśmieleniu;
g <85> niepokoić się, być zmartwiony, być trapionym;