Przekłady
Przekład dosłowny:

I zaraz1, gdy On jeszcze mówia, przybywab Judaszc, jeden z Dwunastu będący2, a z nim tłum liczny3 z mieczami i kijamid, (posłany) przez arcykapłanów, znawców Prawae oraz starszychf.

Przekład literacki:

I zaraz1, gdy On jeszcze mówiła, zjawił sięb Judaszc, jeden 2 z Dwunastu, a z nim tłum liczny3 z mieczami i kijamid, posłany przez arcykapłanów, znawców Prawae oraz starszychf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ευθεως" [eutheōs] - strong 2112; w N/A "ευθυς" [euthys] - strong 2117;
2 w N/A nie występuje słowo "ων" [ōn] - będący;
3 w N/A nie występuje słowo "πολυς" [polys] - wielki;

Słowniki:

a <2980> mówić, przemawiać;
b <3854> przybywać, pojawiać się;
c <2455> Juda/Judasz; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić
d <3586> drzewo, krzyż, coś wykonanego z drewna;
e <1122> pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
f <4245> starszy, prezbiter;