Przekłady

A zaraz o poranku arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami Pisma i całym sanhedrynem odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi.