Przekłady
Przekład dosłowny:

A zaraz1 o2 poranku3 arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami Pismaa i całym Sanhedrynemb odbyli naradę, po czym związali Jezusac, odprowadzili i wydali Piłatowid.5

Przekład literacki:

A zaraz1 o2 poranku3 arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami Pismaa i całą Radąb odbyli naradę, po czym związali Jezusac, odprowadzili i wydali Piłatowid.5

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ευθεως" [eutheōs] - strong 2112; w N/A "ευθυς" [euthys] - strong 2117;
2 w N/A nie występuje słowo "επι" [epi] - o;
3 w N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];
4 w N/A nie występuje rodzajnik "τω" [tō];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 2:2: Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego; (Biblia Warszawska);

a pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
b rada, Sanhedryn;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;