Przekłady
Przekład dosłowny:

Piłata zdziwił sięb, że już zmarłc, przywołałd zatem setnikae i zapytałf go, czy dawnog umarł.

Przekład literacki:

Piłata zdziwił sięb, że już nie żyjec, przywołałd zatem setnikae i zapytałf go, czy dawnog umarł.

Słowniki:

a Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;
b zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać się, podziwiać;
c umierać, uśmiercać, być martwym;
d przywoływać, wzywać;
e centurion, setnik
f pytać, przesłuchać, żądać;
g starzy, od dawna, dawno temu, niegdyś, przedtem;