Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy przechodzia, zobaczyłb Lewiego1c, (syna) Alfeuszad, siedzącegoe przy clef, i mówi do niego: Chodź zag Mną. Wstałh więc i poszedł zag Nim.

Przekład literacki:

A gdy przechodziła, zobaczyłb Lewiego1c, syna Alfeuszab, siedzącegoe przy stole celnymf, i powiedział do niego: Chodź zag Mną. Wstałh więc i poszedł zag Nim.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "λευιν" [leuin]; w N/A "λευι" [leui];

Słowniki:

a <3855> mijać, przemijać, odchodzić;
b <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
c <3018> Lewi; Hebr. "לֵוִי" [Lewi] - łączyć;
d <256> Alfeusz; Hebr "חֵ֫לֶף" [Chelef] - zmiana;
e <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
f <5058> cło, poborca podatkowy;
g <190> podążać, towarzyszyć, uczestniczyć;
h <450> podnieść, wzbudzić;