Przekłady
Przekład dosłowny:

Jak wszedła do domu Bożego za Abiatarab, arcykapłana1, i zjadł chlebyc przedkładaniad, które wolnoe zjeść tylko kapłanom2, i dałf również tym, którzy byli z nim?

Przekład literacki:

Jak wszedła do domu Bożego za Abiatarab, arcykapłana1, i jadł chlebyc przedkładaniad, które wolnoe jeść tylko kapłanom2, i dałf również tym, którzy byli z nim?

Różnice w manuskryptach:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "του" [tou];
2 w TR i BT występuje lekcja "τοις ιερευσιν" [tois hiereusin]; w N/A "τους ιερεις" [tous hiereis];

Odnośniki:

Słowniki:

a <1525> wchodzić, przychodzić;
b <8> Abiatar; Hebr "אֶבְיָתָר" [Ebjatar] - wielki jest ojciec; kapłan żyjący za czasów króla Dawida;
c <740> chleb, żywność;
d <4286> wcześniejsze ustawienie, wcześniejsze postanowienie, przeznaczonie, przedłożenie;
e <1832> wolno, jest dozwolone, jest zgodnie z prawem, jest możliwe;
f <1325> dawać, zaproponować;