Przekłady
Przekład dosłowny:

Byli tam zaś niektórzy ze znawców Pisma. Siedzą oni i rozważają w swoich sercach:1

Przekład literacki:

Byli tam zaś niektórzy ze znawców Pisma. Siedzieli oni i rozważali w swoich sercach:1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 8:8: Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;