Przekłady
Przekład dosłowny:

A znawcy Prawaa, którzy zeszlic z Jerozolimyb, mówili, że mae Belzebulad i że wypędzah demonyg przez przywódcęf demonówg.

Przekład literacki:

A znawcy Prawaa, którzy przybylic z Jerozolimyb, utrzymywali, że mae Belzebulad i że wypędzah demonyg za sprawą władcyf demonówg.

Słowniki:

a <1122> pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
b <2414> Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela; 
c <2597> schodzić, zstępować;
d <954> Belzebul; pan much;
e <2192> mieć, posiadać;
f <758> przywódca, przełożony, władca, książę, lider, zwierzchnik;
g <1140> demon, bóstwo;
h <1544> wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;