Przekłady

I znów zaczął nauczać nad morzem. Zebrał się1 przy Nim liczny2 tłum, tak że wszedł do łodzi3 i usiadł (w niej) na morzu, a cały tłum był4 na lądzie nad morzem.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "συνηχθη" [synēchthē] - został zebrany, został zgromadzony; w N/A "συναγεται" [synagetai] - jest zebrany, jest zgromadzony;
2 w TR i BT występuje lekcja "πολυς" [polys] - wzieliście - strong 4183; w N/A "πλειστος" [pleistos] - bardzo wielki - strong 4118;
3 w TR i BT występuje lekcja "εμβαντα εις το πλοιον" [embanta eis to ploion] - wszedłszy do łodzi, wstąpiwszy do łodzi; w N/A "εις πλοιον εμβαντα" [eis ploion embanta] - do łodzi wszedłszy, do łodzi wstąpiwszy i brakuje rodzajnika "το" [to] przed słowem "πλοιον" [ploion] - łodzi;
4 w TR i BT występuje lekcja "ην" [ēn] - był; w N/A "ησαν" [ēsan] - byli;