Przekłady

I znów zaczął nauczać nad morzem. Zebrał się przy Nim liczny tłum, tak że wszedł do łodzi i usiadł (w niej) na morzu, a cały tłum był na lądzie nad morzem.