Przekłady

Ziemiab bowiem1 sama z siebiea wydaje plonc: najpierwd źdźbłoe, potem kłos, potem pełne2f zbożeg w kłosie.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "γαρ" [gar] - bowiem;
2 w TR i BT i N/A występuje lekcja "πληρη" [plērē]; w N/A 28 w wariancie "πληρης" [plērēs];

Odnośniki:

Słowniki:

a <844> z własnej woli, samorzutnie, sama z siebie;
b <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
c <2592> owocować, przynosić owoc;
d <4412> najpierw, przed, na pierwszym miejscu;
e <5528> trawa, siano;
f <4134> pełny, całkowity, zupełny;
g <4621> pszenica, zboże;