Przekłady

I przybyli na drugi brzeg morza, do kraju Gadareńczyków1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "γαδαρηνων" [gadarēnōn] - Gadareńczyków - strong 1046; w N/A "γερασηνων" [gerasēnōn] - Gerazeńczyków - strong 1086;

a Gadarenia; Słowo pochodzące od nazwy miejscowości Gadara, stolicy Persji;