Przekłady

Potem wyszedł stamtąd i udał1 się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli Mu Jego uczniowie.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηλθεν" [ēlthen] - przyszedł; w N/A "ερχεται" [erchetai] - przychodzi;