Przekłady
Przekład dosłowny:

Heroda bowiem obawiał sięb Janac, przekonanyd, że to człowieke sprawiedliwyf i świętyg - i ochraniałh go. Słuchając go wiele (z tego) czyniłi1 i chętniej go słuchał.

Przekład literacki:

Heroda bowiem obawiał sięb Janac, przekonanyd, że to człowieke sprawiedliwyf i świętyg - i ochraniałh go. Słuchając go wiele z tego czyniłi1 i chętniej go słuchał.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εποιει" [epoiei] - czynił - strong 4160; w N/A "ηπορει" [ēporei] - był zakłopotany - strong 639;

Słowniki:

a <2264> Herod - Syn bohatera;
b <5399> bojący się, lękający się; termin, którym określano nieobrzezanych a wierzących w monoteizm nie-Żydów (pogan) zachowujących przykazania Noachidów;
c <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
d <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
e <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
f <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
g <40> święty, poświęcony, oddzielony;
h <4933> zachowywać, chronić, zachowywać bezpiecznym;
i <4160> czynić, działać;
j <2234> chętnie, z przyjemnością;