Przekłady
Przekład dosłowny:

Weszłaa więc zaraz1 z pośpiechemb do królac i poprosiład, mówiąc: Chcęe, abyś mi zaraz dałf2 na półmiskug głowęh Janai Zanurzającegoj.

Przekład literacki:

Weszłaa więc zaraz1 z pośpiechemb do królac i poprosiład: Chcęe, abyś mi zaraz dałf2 na półmiskug głowęh Janai Chrzcicielaj.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ευθεως" [eutheōs] - strong 2112; w N/A "ευθυς" [euthys] - strong 2117;
2 w TR i BT występuje lekcja "μοι δως εξαυτης" [moi dōs eksautēs] - mi dałbyś natychmiast; w N/A "εξαυτης δως μοι" [eksautēs dōs moi] - natychmiast dałbyś mi;

Słowniki:

a <1525> wchodzić, przychodzić;
b <4710> gorliwość, zapał, staranie;
c <935> król, władca;
d <154> prosić, pytać, błagać;
e <2309> chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
f <1325> dawać, zaproponować;
g <4094> talerz, taca, półmisek;
h <2776> głowica, głowa, szczyt, wierzchołek;
i <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
j <910> zanurzający, chrzczący, obmywający;