Przekłady
Przekład dosłowny:

I dziwił sięa ich niedowiarstwub. A potem obchodziłc okoliczne wsied, nauczające.

Przekład literacki:

I dziwił sięa ich niedowiarstwub. A potem obchodziłc okoliczne wsied i nauczałe.

Odnośniki:

Słowniki:

a <2296> zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać się, podziwiać;
b <570> niewiara, niewierność, nieufność;
c <4013> obchodzić, prowadzić, krążyć dokoła, chodzić wokół;
d <2968> wioska, miasteczko;
e <1321> nauczać, wyjaśniać, wykazywać;