Przekłady
Przekład dosłowny:

I przywołujea do siebie Dwunastu i zacząłb ich wysyłaćc po dwóch, zacząłd im dawaćd władzęe nad duchamif nieczystymi.

Przekład literacki:

I przywołała do siebie Dwunastu i zacząłb ich wysyłaćc po dwóch, dającd im władzęe nad duchamif nieczystymi.

Słowniki:

a przywoływać, wzywać;
b rozpoczynać, dawać początek;
c wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
d dawać, zaproponować;
e władza, autorytet, prawo, waga;
f duchwiatr;