Przekłady
Przekład dosłowny:

I przywołujea do siebie Dwunastu i zacząłb ich wysyłaćc po dwóch, zacząłd im dawaćd władzęe nad duchamif nieczystymi.

Przekład literacki:

I przywołała do siebie Dwunastu i zacząłb ich wysyłaćc po dwóch, dającd im władzęe nad duchamif nieczystymi.

Słowniki:

a <4341> przywoływać, wzywać;
b <756> rozpoczynać, dawać początek;
c <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
f <4151> duchwiatr;