Przekłady
Przekład dosłowny:

Schodzą sięa też u Niego faryzeuszeb oraz pewni znawcy Prawac, którzy przybylid z Jerozolimye.

Przekład literacki:

Zeszli sięa też u Niego faryzeuszeb oraz pewni znawcy Prawac, którzy przybylid z Jerozolimye.

Słowniki:

a zbierać, gromadzić;
b Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
d przychodzić, chodzić;
e Jerozolima; Hebr. "יְרוּשָׁלַ֫םִ" - [Jeruszalaim] - Dziedzictwo pokojuFundament pokoju; Miasto w Judei; Stolica polityczna i duchowa Izraela;