Przekłady

Wy natomiast mówicie: Jeśliby człowiek powiedziała ojcub lub matce: [Korbanc], to znaczy darem ofiarnymd jest to, co mielibyściee ode mnie jako pomoce -

Odnośniki:

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <3962> ojciec, przodek;
c <2878> Korban; dar poświęcony Bogu;
d <1435> dar ofiarny, dar;
e <5623> pomagać, przynosić korzyść, czynić dobro;