Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż nie wchodzia do jego sercab, lecz do żołądkac? I wydala sięe do ustępud, oczyszczając1f wszystkie te pokarmyg.

Przekład literacki:

gdyż nie wchodzia do jego sercab, lecz do żołądkac? I wydala sięe do ustępud, oczyszczając1f wszystkie pokarmyg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καθαριζον" [katharizon]; w N/A "καθαριζων" [katharizōn];

Słowniki:

a <1531> wchodzić, podchodzić, podróżować do;
b <2588> serce, życie wewnętrzne;
c <2836> żołądek, brzuch, łono;
d <856> ustęp, drenaż, latryna;
e <1607> wywoływać, wywozić, wychodzić, opuszczać, wypływać, pochodzić;
f <2511> oczyszczać, czynić czystym;
g <1033> żywność, pożywienie;