Przekłady
Przekład dosłowny:

gdyż nie wchodzia do jego sercab, lecz do żołądkac? I wydala sięe do ustępud, oczyszczając1f wszystkie te pokarmyg.

Przekład literacki:

gdyż nie wchodzia do jego sercab, lecz do żołądkac? I wydala sięe do ustępud, oczyszczając1f wszystkie pokarmyg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "καθαριζον" [katharizon]; w N/A "καθαριζων" [katharizōn];

Słowniki:

a wchodzić, podchodzić, podróżować do;
b serce, życie wewnętrzne;
c żołądek, brzuch, łono;
d ustęp, drenaż, latryna;
e wywoływać, wywozić, wychodzić, opuszczać, wypływać, pochodzić;
f oczyszczać, czynić czystym;
g żwyność, pożywienie;