Przekłady

Usłyszała bowiem1 o Nim kobietaa, której córeczka miałab duchac nieczystego. Ta przyszład i przypadłae Mu do stóp.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ακουσασα γαρ" [akousasa gar] - usłyszawszy bowiem; w N/A "αλλ ευθυς ακουσασα" [all euthys akousasa] - ale zaraz usłyszawszy;

Słowniki:

a <1135> kobieta, żona, pani;
b <2192> mieć, posiadać;
c <4151> duchwiatr;
d <2064> przychodzić, chodzić;
e <4363> przypadać do, padać przed, napadać na;