Przekłady
Przekład dosłowny:

Faryzeuszea bowiem oraz wszyscy Judejczycyb trzymają sięe tradycjif starszychg i nie jedząd, rozluźniając pięść, jeśli nie umyją1c rąk.

Przekład literacki:

Faryzeuszea bowiem oraz wszyscy Żydzib trzymają sięe tradycjif starszychg i nie jedząd, jeśli dokładnie nie umyją1c rąk.

Komentarz:

1 mowa tu o rytualnym obmyciu, a nie zewnętrznym oczyszczeniu z brudu; tj. pocieranie jednej ręki aż do łokcia zaciśniętą pięścią drugiej ręki;

Słowniki:

a <5330> Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
b <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
c <3538> myć, obmywać, zmywać;
d <2068> jeść, spożywać, pożerać, trawić;
e <2902> chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
f <3862> przekaz, instrukcja, tradycja;
g <4245> starszy, prezbiter;