Przekłady
Przekład dosłowny:

A On chwyciła niewidomegob za rękę, wyprowadził1c go poza wieśd, plunął w jego oczy, włożyłe na niego ręce i pytałf go, czy widzig coś?

Przekład literacki:

A On wziąła niewidomegob za rękę, wyprowadził1c go poza wieśd, plunął w jego oczy, włożyłe na niego ręce i zapytałf go: Czy widziszg coś?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εξηγαγεν" [eksēgagen]; w N/A "εξηνεγκεν" [eksēnegken];

Słowniki:

a chwytać się, ujmować się za;
b niewidomy, ślepy;
c wyprowadzać, wywozić;
d wioska, miasteczko;
e nakładać, wkładać, ustanawiać;
f pytać, przesłuchać, żądać;
g patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;