Przekłady
Przekład dosłowny:

A On chwyciła niewidomegob za rękę, wyprowadził1c go poza wieśd, plunął w jego oczy, włożyłe na niego ręce i pytałf go, czy widzig coś?

Przekład literacki:

A On wziąła niewidomegob za rękę, wyprowadził1c go poza wieśd, plunął w jego oczy, włożyłe na niego ręce i zapytałf go: Czy widziszg coś?

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "εξηγαγεν" [eksēgagen]; w N/A "εξηνεγκεν" [eksēnegken];

Słowniki:

a <1949> chwytać się, ujmować się za;
b <5185> niewidomy, ślepy;
c <1806> wyprowadzać, wywozić;
d <2968> wioska, miasteczko;
e <2007> nakładać, wkładać, ustanawiać;
f <1905> pytać, przesłuchać, żądać;
g <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;