Przekłady
Przekład dosłowny:

Odpowiedzieli1a zaś 2: Za Janab Zanurzającegoc, inni - za Eliaszad, jeszcze inni zaś – za jednego3 z prorokówe.

Przekład literacki:

I odpowiedzieli1a 2: Za Janab Chrzcicielac, inni - za Eliaszad, jeszcze inni zaś – za jednego3 z prorokówe.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "απεκριθησαν" [apekrithēsan] - odpowiedzieli; w N/A "ειπαν αυτω λεγοντες" [eipan autō legontes] - powiedzieli Mu, mówiąc;
2 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "οτι" [hoti] - że;
3 w TR i BT występuje lekcja "ενα" [hena] - jednym; w N/A "οτι εις" [hoti eis] - że jednym;

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2491> Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
c <910> zanurzający, chrzczący, obmywający;
d <2243> Eliasz; Hebr."אֵלִיָּה" [Elijah] - JHWH jest Bogiem;
e <4396> prorok, wieszcz;