Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo ktokolwiek1 wstydziłby się Mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieka będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi posłańcamia.2

Przekład literacki:

Bo ktokolwiek1 wstydziłby się Mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołamia.2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ος" [hos] tworzy wyraz którykolwiek - strong 302; w BT i N/A "εαν" [ean] - jeśli - strong 1437;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Zachariasza 14:5: Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. (Biblia Warszawska);

a dosł. posłanieczwiastun; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;