Przekłady
Przekład dosłowny:

Bo ktokolwiek1 wstydziłby sięa Mnie i moich słówb przed tym cudzołożnym i grzesznymd pokoleniemc, tego i Syne Człowieka będzie się wstydziła, gdy przyjdzief w chwaleg swojego Ojcah wraz ze świętymij posłańcamii.

Przekład literacki:

Bo ktokolwiek1 wstydziłby sięa Mnie i moich słówb przed tym cudzołożnym i grzesznymd pokoleniemc, tego i Syne Człowieczy będzie się wstydziła, gdy przyjdzief w chwaleg swojego Ojcah wraz ze świętymij aniołamii.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ος" [hos] tworzy wyraz którykolwiek - strong 302; w BT i N/A "εαν" [ean] - jeśli - strong 1437;

Odnośniki:

Słowniki:

a wstydzić się, zawstydzać się;
b słowo, mowa, sprawa;
c pokolenie, rasa, rodzina;
d grzesznik, błądzący, mylący się, winny, występny;
e syn, potomek;
f przychodzić, chodzić;
g chwała, sława, honor, splendor;
h ojciec, przodek;
i posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
j święty, poświęcony, oddzielony;