Przekłady

Jezusb zaś, gdy zobaczyła, że zbiega się tłum, zgromiłc duchad nieczystego, mówiąc mu: Niemy i głuchye duchud1! Ja ci rozkazujęf2: Wyjdźg z niego i nigdy już w niego nie wchodźg!

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "το πνευμα το αλαλον και κωφον" [to pneuma to alalon kai kōfon] - duch niemy i głuchoniemy; w N/A "το αλαλον και κωφον πνευμα" [to alalon kai kōfon pneuma] - niemy i głuchoniemy duch i nie występuje rodzajnik "το" [to] przed słowem "πνευμα" [pneuma];
2 w TR i BT występuje lekcja "σοι επιτασσω" [soi epitassō] - ci nakazuję, ci rozkazuję; w N/A "επιτασσω σοι" [epitassō soi] - nakazuję ci, rozkazuję ci;

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c <2008> upomnieć, zbesztać, skarcić;
d <4151> duchwiatr;
e <2974> głuchoniemi, głusi, niemi;
f <2004> nakazywać, rozkazywać, zlecać, polecać;
g <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
h <1525> wchodzić, przychodzić;