Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy usiadła, przywołałb Dwunastu i mówi im: Jeśli ktoś chcec być pierwszyd, będzie ze wszystkich ostatnime i sługąf wszystkich.

Przekład literacki:

Wtedy usiadła, przywołałb Dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chcec być pierwszyd, będzie ze wszystkich ostatnime i sługąf wszystkich.

Słowniki:

a siadać, osiadać;
b krzyczeć, przywoływać, wołać, zwracać się
c chcieć, wykazywać wolę, życzyć, pragnąć;
d pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
e ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
f sługa, pracownik, opiekun;