Przekłady

A kto by1 przyczynił się do upadku jednego z tych2 małych, którzy wierzą we Mnie3, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński4 i utopić w morzu.

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ος" [hos] tworzy wyraz którykolwiek - strong 302; w BT "εαν" [ean] - jeśli - strong 1437;
2 w BT nie występuje słowo "τουτων" [toutōn] - tych;
3 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "εις εμε" [eis eme] - we Mnie;
4 w TR i BT występuje lekcja "λιθος μυλικος" [lithos mylikos] - kamień młyński; w N/A "μυλος ονικος" [mylos onikos] - kamień młyński ośli;