Przekłady
Przekład dosłowny:

A kto by1 zgorszyła jednego z tych2 małych, którzy wierząb we Mnie3, dobrec jest mu, lepiej jeśli otaczad sobie wokół szyi kamień młyński4 i (miałby) być rzuconye w morzuf.

Przekład literacki:

A kto by1 przyczynił się do upadkua jednego z tych2 małych, którzy wierząb we Mnie3, lepiejc by mu było, aby u jego szyi zawiesićd kamień młyński4 i utopiće w morzuf.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A występuje lekcja "αν" [an], słowo to połączone ze słowem "ος" [hos] tworzy wyraz którykolwiek - strong 302; w BT "εαν" [ean] - jeśli - strong 1437;
2 w BT nie występuje słowo "τουτων" [toutōn] - tych;
3 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "εις εμε" [eis eme] - we Mnie;
4 w TR i BT występuje lekcja "λιθος μυλικος" [lithos mylikos] - kamień młyński; w N/A "μυλος ονικος" [mylos onikos] - kamień młyński ośli;

Słowniki:

a zrażać, obrażać, gorszyć, prowadzić do obrazy;
b wierzyć, być wiernym, być przekonanym, mieć wiarę, ufać;
c piekne, dobre, godne, szlachetne;
d otaczać, obejmować, leżeć obok;
e rzucać, zrzucać;
f morze, jezioro;