Przekłady
Przekład dosłowny:

Podobnie jeśli twoje oko gorszya cię, wyłupb je; dobrzec jest dla ciebie1 jednookim wejśćd do Królestwa Bożego, niż mieće dwoje oczu i zostać wrzuconymf do ognia2h Gehennyg,

Przekład literacki:

Podobnie jeśli twoje oko przywodzia cię do upadkua, wyłupb je; lepiejc jest dla ciebie1 jednookim wejśćd do Królestwa Bożego, niż mieće dwoje oczu i być wrzuconymf w ogień2h kary wiecznejg,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "σοι" [soi]; w N/A "σε" [se];
2 w N/A nie występuje słowo "του πυρος" [tou pyros] - ognia;

Słowniki:

a zrażać, obrażać, gorszyć, prowadzić do obrazy;
b wyrzucićzepchnąć, wypędzićwygnaćoddalić, wypchnąć;
c piekne, dobre, godne, szlachetne;
d wchodzić, przychodzić;
e mieć, posiadać;
f rzucać, zrzucać;
g Gehenna; Hebr. "גי(א)-הינום" (Gehinnom) - Dolina Hinnom; Dolina, która wyznaczała granice miasta Jerozolimy. Znajdowała się za Bramą Gnojną i była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu;
h ogień, pożar;