Przekłady

Dobra jest sól, jeśli jednak sól stanie się niesłona, czym ją przyprawicie? Miejcie sól1 w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αλας" [halas]; w N/A "αλα" [hala];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 6:6: Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja? (Biblia Warszawska);