Przekłady
Przekład dosłowny:

Jakuba, sługae Boga i Panab Jezusac Pomazańcad, do dwunastu pokoleńf, które są w diasporzeg: Radujcie sięh!1

Przekład literacki:

Jakuba, sługae Boga i Panab Jezusac Chrystusad, do dwunastu pokoleńf, które są w diasporzeg: Pozdrowieniah!1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 26:33: Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza, i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną; V Księgi Mojżeszowej 32:26: Byłbym rzekł: Potłukę ich, Wytracę między ludźmi pamięć o nich; Księgi Ezechiela 20:23: Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
b pan, władca, rządca;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e niewolnik, sługa;
f plemię, rasa;
g diaspora, rozproszenie; słowo oznaczające rozproszenie członków danego narodu bądź grupy etnicznej;
h cieszyć się, weselić się, radować, być zadowolonym;