Przekłady

Szczęśliwya człowiekb, który przetrzymujec próbęd, gdyż kto został wypróbowanye, otrzyma1f wieniecg życia, obiecanyh przez Panai2 tym, którzy Go kochająj.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ληψεται" [lēpsetai]; w N/A "λημψεται" [lēmpsetai];
2 w N/A nie występuje lekcja "ο κυριος" [ho kyrios] - Pan;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 22:1: Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja; II Księgi Mojżeszowej 20:6: A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań; Księgi Joba 5:17: Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!; Psalmu 94:12: Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a szczęśliwy, błogosławiony;
b mężczyzna, mąż, człowiek;
c znosić, przetrzymywać;
d próba, doświadczenie, badanie, test;
e wypróbowanie, zatwierdzenie, dopuszczenie;
f przyjmować, odebierać, brać;
g korona, wieniec;
h przyznawać, wyznawać, obiecywać;
i pan, władca, rządca;
j kochać, miłować;