Przekłady

Kto jednak wniknąła w doskonałec prawob wolności i trwad w nim, ten1 nie jest słuchaczem, który zapominae, lecz wykonawcąf dziełag; ten będzie szczęśliwyh w swoim działaniui.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "ουτος" [houtos] - ten;

Słowniki:

a <3879> spoglądać w dół, zaglądać, schylać się;
b <3551> prawo, norma;
c <5046> doskonały, dojrzały, w pełni rozwinięty;
d <3887> pozostawać, trwać, przebywać;
e <1953> zapomnienie, brak pamięci;
f <4163> wykonawca, czyniący, poeta;
g <2041> czyn, dzieło, działanie;
h <3107> szczęśliwy, błogosławiony;
i <4162> działanie, czyn;