Przekłady
Przekład dosłowny:

Bracia moi, nie łączcieb wiaryc naszego Panad Jezusae, Pomazańcaf chwałyg, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi1a.2

Przekład literacki:

Bracia moi, nie łączcieb wiaryc naszego Panad Jezusae, Chrystusaf chwałyg, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi1a.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσωποληψιαις" [prosōpolēpsiais]; w N/A "προσωπολημψιαις" [prosōpolēmpsiais];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 19:15: Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego; V Księgi Mojżeszowej 1:17: Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga; sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę; V Księgi Mojżeszowej 10:17: Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów; V Księgi Mojżeszowej 16:19: Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność; II Księgi Kronik 19:7: Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem, pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana, Boga naszego, nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ni przekupstwa; Księgi Joba 34:19: Który nie okazuje względów książętom i nie wyróżnia bogatego przed ubogim, bo oni wszyscy są dziełem jego rąk; Psalmu 24:7: Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały!; Psalmu 29:3: Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi; Przypowieści Salomona 24:23: A jeszcze to pochodzi od mędrców: Niedobrze, jeżeli się sądzi stronniczo. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a stronniczość, kumoterstwo, branie według twarzy;
b mieć, posiadać;
c wiara, wierność, zaufanie;
d pan, władca, rządca;
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
g chwała, sława, honor, splendor;