Przekłady

Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż1, powiedział też: Nie morduj2; jeśli więc nie cudzołożysz3, ale zamordujesz4, stałeś się przestępcą prawa.5

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "μοιχευσης" [moicheusēs] - cudzołożyłbyś; w BT "μοιχευσεις" [moicheuseis] - będziesz cudzołożyć;
2 w TR i N/A występuje lekcja "φονευσης" [foneusēs] - mordowałbyś; w BT "φονευσεις" [foneuseis] - będziesz mordować;
3 w TR i BT występuje lekcja "μοιχευσεις" [moicheuseis] - będziesz cudzołożyć; w N/A "μοιχευεις" [moicheueis] - cudzołożysz;
4 w TR i BT występuje lekcja "φονευσεις" [foneuseis] - będziesz mordować; w N/A "φονευεις" [foneueis] - mordujesz;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 20:13-14: Nie zabijaj. Nie cudzołóż; V Księgi Mojżeszowej 5:17-18: Nie zabijaj. Nie cudzołóż. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;