Przekłady

Tak mówciea i tak czyńcie, jak ci, którzy mając być sądzenid przez prawob wolności.

Słowniki:

a <2980> mówić, przemawiać;
b <3551> prawo, norma;
c <3195> zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
d <2919> sądzić, rozsądzać potępić;