Przekłady

Bo sąda bez miłosierdziab (temu), kto nie okazał miłosierdziac1a2 miłosierdzie3c tryumfujed nad sądema.4

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ανιλεως" [anileōs]; w BT i N/A "ανελεος" [aneleos];
2 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
3 w TR i N/A występuje lekcja "ελεος" [eleos]; w BT "ελεον" [eleon];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 22:6-11: Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Twoje światło przyćmiło się, tak że nie widzisz; a fale wód okrywają cię; Psalmu 18:25-26: Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich przed oczyma jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, Z nienagannym postępujesz nienagannie; Przypowieści Salomona 21:13: Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie; Księgi Ezechiela 25:12-14: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich, Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Wyciągnę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę; od Temanu aż do Dedanu padną od miecza. Moją pomstę nad Edomem złożę w ręce mojego ludu izraelskiego, postąpię z Edomem w moim gniewie i zapalczywości i poznają moją pomstę— mówi Wszechmocny Pan. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a sąd, osądzenie, wyrok;
b bez miłosierdzia, bezlitosne;
c miłosierdzie, litość, współczucie;
d chełpić się, chlubić się, pochwalać;