Przekłady

Bo gdyby na wasze zgromadzenie1b przyszedła człowiekc ze złotym pierścieniem na palcud i w lśniącejf szaciee oraz przyszedła ubogig w brudnejh szaciee,2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "την" [tēn];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie Przypowieści Salomona 18:23: Ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo; Przypowieści Salomona 19:17: Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo; Przypowieści Salomona 22:9: Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1525> wchodzić, przychodzić;
b <4864> zgromadzeniesynagoga;
c <435> mężczyzna, mąż, człowiek;
d <5554> mieć złoty pierścień, ozdabiać złotym pierścieniem;
e <2066> szata, odzienie, odzież;
f <2986> lsniący, jaśniejący, wspaniały, jasny;
g <4434> ubogibez środków do życia;
h <4508> brudny, lichy, skalany, niegodziwy;