Przekłady

Czy nie oni bluźniąa szlachetnemub imieniuc, które zostałod nad wami wezwaned?1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 63:19: Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem; Księgi Izajasza 65:1: Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem; Księgi Amosa 9:12: Aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <987> bluźnićkrzywdząco mówić;
b <2570> piekne, dobre, godne, szlachetne;
c <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
d <1941> przywoływać, przyzywać;