Przekłady

Jeśli jednak wypełniacieb zgodnie z Pismemc królewskie prawoa: Będziesz kochałd swojego bliźniegoe jak samego siebie, dobrzef czynicie.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 19:18: Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3551> prawo, norma;
b <5055> kończyć, dokonywać, placić cło;
c <1124> pismo, manuskrypt;
d <25> kochać, miłować;
e <4139> bliźni, tuż obok, w pobliżu, po sąsiedzku;
f <2573> dobrze, pięknie, prawidłowo, słusznie;