Przekłady

Nieliczni stawajcie się nauczycielamia, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy1d surowszyb wyrokc.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ληψομεθα" [lēpsometha]; w N/A "λημψομεθα" [lēmpsometha];

Słowniki:

a nauczyciel, pedagog;
b wielki, potężny;
c wyrok, sąd, proces;
d przyjmować, odebierać, brać;