Przekłady

Nieliczni zostawajcie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że otrzymamy surowszy wyrok.