Przekłady

Skąd wojnya i (skąd)1 walkib między wami? Czy nie pochodzą one z waszych namiętnościc, które toczą bójd w waszych członkache?

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje słowo "ποθεν" [pothen] - skąd;

Słowniki:

a wojna, bitwa, walka;
b walka, spór, kłótnia, konflikt;
c namiętność, przyjemność, pożądanie, silne pragnienie;
d brać udział w wojnie, toczących bój, pełnić służbę żołnierską, służyć w wojsku;
e członek, kończyna;