Przekłady

A teraz chodźcia wy, bogaci, zapłaczcie lamentującb nad waszymi nieszczęściamic, które się zbliżając.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 13:6: Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego; Księgi Ezechiela 30:2: Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biadajcie! Ach! Jakiż to dzień! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a prowadzić, przywodzić, iść na czele, dowodzić;
b lamentować, wyć, wołać o lo lo, głośno lamentować;
c nieszczęście, udręka, trudność, nędza;
d zbliżać się, przychodzić, podchodzić;