Przekłady
Przekład dosłowny:

Piotra, wysłannikb Jezusac Pomazańcad, do wychodźcówf diasporyg Pontuh, Galacjii, Kappadocjij, Azjik i Bityniil, wybranyche

Przekład literacki:

Piotra, apostołb Jezusac Chrystusad, do wychodźcówf diasporyg Pontuh, Galacjii, Kappadocjij, Azjik i Bityniil, wybranyche

Słowniki:

a Piotr - kamyk, odłamek skalny;
b posłaniec, wysłannik, delegat, apostoł;
c Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
d PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
e wybrany, wyselekcjonowany;
f obcokrajowiec, obcy, wychodźca;
g diaspora, rozproszenie; słowo oznaczające rozproszenie członków danego narodu bądź grupy etnicznej;
h Pont; kraina historyczna w północno-wschodniej Azji Mniejszej, nadmorska część Kapadocji, w starożytności niezależne królestwo, a następnie prowincja rzymska;
i Galacja; kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa.Ostatnim królem Gatatów był Amyntas, który zmarł w r. 25 p.n.e. jako marionetkowy władca zależny od Rzymu, i to za jego panowania Galacja została powiększona i przyłączono do niej część Likaonii, Pizydii, Paflagonii, Pontu i Frygii. W 64 r. p.n.e. Galacja została przyłączona do Rzymu; Paweł wraz z Barnabą prwadzili pracę misyjną i założyli kościoły w  Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listra i Derbe - miastach, które nie były pierwotnymi częściami Galacji, ale stanowiły część rzymskie;
j Kapadocja; kraina historyczna w środkowej Turcji i centralnej części Anatolii, znana przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących księżycowy krajobraz;
k Azja; termin ten odnosił się do rzymskiej prowincji położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, a nie do kontynentu zwanego Azją. Obejmowała starożytne krainy Mizję, Lidię, Karię i w pewnych okresach częściowo Frygię, jak również przybrzeżne wyspy. Otaczały ją Morze Egejskie oraz prowincje Bitynia, Galacja (obejmująca część Frygii) i Licja. Jej granice wielokrotnie ulegały zmianom;
l Bitynia; Górzysta, a zarazem urodzajna kraina znajdująca się w Azji Mniejszej, nad Morzem Czarnym, na terenie dzisiejszej Turcji. Stolicą Bitynii była pierwotnie Nikomedia a następnie Nicea (Nikaia, obecnie Iznik w Turcji);