Przekłady
Przekład dosłowny:

Im to zostało objawionea, że nie im samym, lecz nam1 służyłyb te sprawy, które teraz zostałyc wam ogłoszonec przez ludzi, którzy ogłosili dobrą nowinęd wam w Duchu Świętyme posłanymf z niebag; (sprawy), w które pragnąh wejrzećj posłańcyi.

Przekład literacki:

Im to zostało objawionea, że nie im samym, lecz nam1 służyłyb te sprawy, które teraz zostałyc wam ogłoszonec przez ludzi ewangelizującychd was w Duchu Świętyme posłanymf z niebag; (sprawy), w które pragnąh wejrzećj aniołowiei.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ημιν" [hēmin] - nam - strong 2254; w BT i N/A "υμιν" [hymin] - wam - strong 5213;

Słowniki:

a <601> odkryć, wydobyć na światło;
b <1247> posługiwać, służyć, czekać przy stole;
c <312> ogłaszać, oznajmiać;
d <2097> nieść dobą nowinę, głosić dobrą nowinę;
e <40> święty, poświęcony, oddzielony;
f <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
g <3772> niebo, niebiosa;
h <1937> pożądać, tęsknić;
i <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
j <3879> spoglądać w dół, zaglądać, schylać się;