Przekłady

Wieciea bowiem, że z waszego marnegob postępowaniaf odziedziczonego po przodkachg zostaliście wykupienid nie czymś zniszczalnyme, srebremc lub złotem,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 52:3: Bo tak mówi Pan: Za darmo zostaliście sprzedani, toteż bez pieniędzy będziecie wykupieni; Księgi Ezechiela 7:19: Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie; ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu; Księgi Sofoniasza 1:18: Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi; Psalmu 130:8: On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <5349> zniszczalny, nietrwały;
c <694> srebro, pieniądz;
d <3084> odkupować, wykupować, wyzwalać, dostarczać;
e <3152> próżne, czcze, bezproduktywne, bezbożne;
f <391> postępowanie, zachowanie, sposób życia;
g <3970> przekazany przez ojców, dziedziczny;