Przekłady
Przekład dosłowny:

według wyprzedzającej (zdarzenia) wiedzya Boga Ojcab, w poświęceniuc Ducha do posłuszeństwa i pokropieniad krwią Jezusae Pomazańcaf: Łaskag i pokójh oby się wam pomnożyłyi.1

Przekład literacki:

według wyprzedzającej (zdarzenia) wiedzya Boga Ojcab, w poświęceniuc Ducha do posłuszeństwa i pokropieniad krwią Jezusae Chrystusaf: Łaskag i pokójh oby się wam pomnożyłyi.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 24:3-8: Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla dwunastu plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów; IV Księgi Mojżeszowej 19:9, 12 i 20: A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu, i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech (...) Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty (...) Lecz człowiek, który się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4268> wcześniejsze poznanie, wyprzedzająca wiedza, uprzednia znajomość;
b <3962> ojciec, przodek;
c <38> poświęcenie, uświęcenie, świętość;
d <4473> pokropienie, polewanie;
e <2424> Jezus/Jeszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
g <5485> niezasłużona korzyść, dar;
h <1515> pokój, spokój umysłu;
i <4129> mnożyć, czynić wzrost, pomnażać, rozmnażać;