Przekłady

Ponieważ wasze duszea zaczęliście oczyszczaćb w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha1 do nieobłudnejd miłości bratniejc, z czystegoe sercaf pokochajcieg jedni drugich żarliwieh,

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "δια πνευματος" [dia pneumatos] - przez Ducha;

Słowniki:

a <5590> dusza, życie;
b <48> czyścić, czynić nieskalanym;
c <5360> braterstwo, miłość braterska;
d <505> nieobłudny, niezakłamany, bez hipokryzji;
e <2513> czysty, nieskalany;
f <2588> serce, życie wewnętrzne;
g <25> kochać, miłować;
h <1619> żarliwość, gorliwość, wytrwałość;