Przekłady
Przekład dosłowny:

jako odradzania nie z nasienia zniszczalnegob, ale1 niezniszczalnego, przez Słowoc żyjącego Boga, które żyje i trwad na wieke2.

Przekład literacki:

jako odradzania nie z nasienia zniszczalnegob, ale1 niezniszczalnego, przez Słowoc żyjącego Boga, które żyje i trwad na wiekie2.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αλλα" [alla]; w N/A "αλλ" [all];
2 w N/A nie występuje lekcja "εις τον αιωνα" [eis ton aiōna] - na wiek;

Słowniki:

a <313> odradzać, ponownie zrodzić;
b <5349> zniszczalny, nietrwały;
c <3056> słowo, mowa, sprawa;
d <3306> pozostać, trwać, przebywać, oczekiwać, zatrzymać się;
e <165> wiek, cykl czasu;