Przekłady

Gdyż wszelkie ciałoa jest jak trawab i wszelka chwałac człowieka1 – jak kwiat trawyb. Uschład trawab i kwiat jej2 opadłe, 3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ανθρωπου" [anthrōpou] - człowieka - strong 444; w N/A "αυτης" [autēs] - jej - strong 846;
2 w N/A nie występuje słowo "αυτου" [autou] - jej;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 102:12: Dni moje są jak cień wydłużony, A ja usycham jak trawa; Psalmu 103:15: Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny; Księgi Izajasza 40:6-8: Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.; Księgi Izajasza 51:12: Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4561> ciało; zarówno ciało fizyczne, jak i emocjonalne;
b <5528> trawa, siano;
c <1391> chwała, sława, honor, splendor;
d <3583> wysychać, wysuszać;
e <1601> opadać, wypadać;